หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0024
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0025
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0026
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0027
เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0028
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0029
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0030
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0031
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0032
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0033
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0034
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0035
เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0036
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0037
เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.011308193206787 วินาที