หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0038
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0039
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0040
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0041
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0042
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0043
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0044
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0045
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0046
เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0047
เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0084669589996338 วินาที