หมวดหมู่ : วู้ดบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0048
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0049
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๑ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0050
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0051
วู้ดบอล แฟร์เวย์ ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0052
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0053
วู้ดบอล แฟร์เวย์มือ ๒ ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0054
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0055
วู้ดบอล แฟร์เวย์บุคคล ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0056
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0057
วู้ดบอล สโต้ก​ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0100
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0101
วู้ดบอล สโต้ก ไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0096259117126465 วินาที