#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นายศุภวิศว์ ตาหล้า นายบุญเสริฐ งามขำ 0849710122 [email protected]
2 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายแมนสรวง แซ้ซิ้ม ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ 0882254235 [email protected]
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายบุญเทพ พิศวง นายเสน่ห์ สุธรรม 0918593405 [email protected]
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก นายณรงค์ เรืองวิลัย นายสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ 096-3804865 [email protected]
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายสมจิตร ประดิษฐ นายวสุพล มังคลาด 0815316006 [email protected]
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นายเกียรติชัย ยานะรังษี นายดวงแก้ว ดวงตะวัน 0808678817 [email protected]
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นายปราโมทย์ ธิศรี นายสุรชัย วัชระภาสร 0815942118 [email protected]
9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย นายอนุทิน ทันหล้า 053-775182 [email protected]

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0016639232635498 วินาที