#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 0.22.47 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 0.23.22 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 0.23.97 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 0.24.05 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 1 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 1 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 1 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020377159118652 วินาที