#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 4.03 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 4.07 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 3.87 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 3.33 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 3.84 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 5.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026920080184937 วินาที