#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 46วิ่ง ๘๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
2 กรีฑา 64วิ่ง ๒๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 กรีฑา 75วิ่ง ๔๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 กรีฑา 121วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
25.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 กรีฑา 152วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
1.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 กรีฑา 159วิ่ง ๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
0.17.01 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 กรีฑา 174วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
8 กรีฑา 315วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
7.00 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 284วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
0.13.34 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 กรีฑา 326วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
0.20 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 เทเบิลเทนนิส 341เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 เปตอง 365เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 เปตอง 374เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 เปตอง 383เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
15 เปตอง 392เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
16 เทเบิลเทนนิส 409เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
17 เปตอง 475เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 เปตอง 483เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 เปตอง 492เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 เปตอง 500เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 เปตอง 520เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 เปตอง 528เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
23 เปตอง 536เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
24 เปตอง 544เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
25 เปตอง 556เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 เปตอง 564เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
27 วอลเลย์บอล 576วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
28 วอลเลย์บอล 584วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
29 ฟุตบอล 595ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
30 เซปักตะกร้อ 608เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
31 อีสปอร์ต 626อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
32 อีสปอร์ต 633อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
33 ฟุตซอล 641ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 ฟุตซอล 650ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
35 ฟุตซอล 672ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
36 ฟุตบอล 690ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0050449371337891 วินาที