#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 100 0 398 60
2 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 100 0 139 31
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 100 0 359 107
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 100 0 200 67
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 100 0 291 92
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 100 0 196 65
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 96 0 385 78
8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 100 0 148 44
9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 23 0 127 27
รวม 819 0 2,243 571  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.040387153625488 วินาที