#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 เทเบิลเทนนิส 347เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 เปตอง 366เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
3 เปตอง 375เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 เปตอง 384เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 เปตอง 393เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
6 เทเบิลเทนนิส 426เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
7 เปตอง 476เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
8 เปตอง 484เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
9 เปตอง 493เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
10 เปตอง 501เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 เปตอง 565เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
12 วอลเลย์บอล 570วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
13 วอลเลย์บอล 577วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
14 วอลเลย์บอล 585วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 วอลเลย์บอล 591วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
16 เซปักตะกร้อ 601เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
17 อีสปอร์ต 627อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 ฟุตซอล 642ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 อีสปอร์ต 657อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 อีสปอร์ต 664อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
21 ฟุตซอล 673ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
22 ฟุตบอล 680ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนแม่จันวิทยาคม Line Openchat : กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย-แม่จัน2565

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.004011869430542 วินาที